Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mesterképzés

Iranisztika szak 

Képzési szint: Mesterképzés (MA)
Finanszírozási forma: A (államilag támogatott), K (költségtérítéses, 200.000 Ft/félév)
Munkarend: Nappali
Képzési idő: 4 félév
Irányszám: 2 < 10
Felvételi követelmények: felvételi elbeszélgetés, motivációs levél
Képzési terület: Bölcsész

Iranisztika MA tanegységlista

 

(www.btk.elte.hu)
Iranisztika mesterképzési szak 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak iranisztika szakiránya.

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a bölcsészettudományi terület alapképzési szakjai.

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint a keleti nyelvek és kultúrák alapszak iranisztika szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi, történelemtudományi, vallás- és művelődéstörténeti ismeretköreiből, amelyből – amennyiben előzetes végzettségét a 4.2. pontban felsorolt alapképzési szakon szerezte – 15 kredit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint is teljesíthető.

A 4.3. pont szerinti előtanulmányokkal rendelkezők az 50 kredit tanulmányi követelményt középfokú állami nyelvvizsgával egyenértékű újperzsa nyelvtudás birtokában is teljesíthetik úgy, hogy a mesterszakra történő belépéshez a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak iranisztika szakirányának irodalomtudományi, történelemtudományi, vallás- és művelődéstörténeti ismeretköreiből 25 kreditet szereznek. Ezen ismeretek a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tantervében meghatározottak szerint a mesterképzési tanulmányokkal párhuzamosan is teljesíthetők.

(Felvi)
Hasznos információk 

Aki nem rendelkezik a mesterképzésbe való belépéshez szükséges, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott teljes kreditértékű oklevéllel, a meglévő tanulmányaiból haladéktalanul kérelmezze a szakra való belépéshez szükséges kreditek elismertetését a Kreditátviteli Bizottságtól. A Kredit-elismertetési kérelmet (a honlapról letölthető) a mellékletekkel együtt egy nagy borítékban a Tanulmányi Hivatal Felvételi Irodájában (Múzeum krt 4/A fsz. 26.) kell benyújtani személyesen ügyfélfogadási időben, vagy postán megküldeni legkésőbb 2010. július 2-ig beérkezőleg. Aki 2010. július 8-ig nem rendelkezik a szükséges kreditelismerési határozattal, annak jelentkezése a felvételi eljárásban kizárásra kerül. Kreditelismertetési eljárás nélkül fogadják el a Debreceni Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett, alapképzés megszerzéséhez szükséges 50 kredites modul teljesítéséről szóló igazolást.

A felvételi vizsgaidőpontokról a Kar külön értesíti a jelentkezőket. Vizsgát csak az Intézmény által megjelölt időpontban lehet tenni, attól eltérő időpontban nincs vizsgalehetőség.

A külföldi felsőoktatási intézményben szerzett oklevéllel rendelkezőknek a jelentkezési laphoz csatolniuk kell az oklevelük hiteles másolatát a hiteles magyar fordítással együtt.

A nem magyar anyanyelvű külföldi jelentkezők, ha magyar nyelvismerettel nem rendelkeznek, a beiratkozáskor tanúsítaniuk kell, hogy elvégeztek egy alapfokú magyar nyelvtanfolyamot vagy ennek megfelelő szintű magyar nyelv oktatáson vettek részt.

A felvételi vizsgák eljárási díja minden mesterképzési szakon vizsgánként 4 000 Ft.

Pontszámítási szabályok 

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azok a pályázók, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve - az előnyben részesítendők többletpontja - nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok 

A Kar minden szaknál írásbeli és szóbeli pontot is számol, függetlenül az írásbeli formájától, illetve módjától.

A fordító és tolmács, valamint a kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szakokon nem tehet szóbeli vizsgát az a jelentkező, akinek az írásbeli eredménye nem éri el legalább a 10 pontot.

Az írásbeli – vagy azt kiváltó – vizsgára maximálisan 25 pont, a szóbeli vizsgára maximálisan 50 pont adható, a többletpontok maximális összege 25.

A többletpontok részletezése a diszciplináris mesterképzési szakokon:

Nyelvvizsga-bizonyítvány alapján maximum 5 többletpont adható.

– második felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga után 3 pont,

– harmadik felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga után 5 pont,

– harmadik középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga után 3 pont.

Korábbi szakmai tevékenységért maximum 5 pont adható az alábbi jogcímeken:

– Pro Scientia aranyéremért: 5 pont,

– OTDK 1-3. helyezésért: 1. helyezés 3 pont, 2. helyezés 2 pont, 3. helyezés 1 pont.

Oklevél minősítése alapján maximum 15 többletpont adható:

jeles 15 pont, jó 10 pont, közepes 5 pont.

 

 

 

 

 

 

 

Template Design free joomla templates