Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Bemutatkozás

A Tanszék intézményi besorolása:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Orientalisztikai Intézet, Iranisztikai Tanszék

 

A Tanszék postacíme:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
Iranisztikai Tanszék
1088, Budapest
Múzeum krt. 4/D. II. em. 203. szoba

 

A Tanszék kutatási tevékenysége:

Az iszlám korának perzsa nyelve (klasszikus és modern), irodalma, nyelv- és grammatikatörténete, története, tudomány-, ill. művészettörténete, a síita iszlám.

 

A Tanszék oktatói:

ld. a munkatársak menüpont alatt.

Az iranisztika rövid története:

Az iranisztika önálló tudományágként több száz éve van jelen a világ tudományos életében, nem pusztán Európában, hanem Észak-Amerikában, Ázsiában és természetesen magában Iránban is. A hagyományos bölcsészettudományok egyik legkorábbi képviselőjének számít. Kialakulása szorosan összefüggött az indoeurópai összehasonlító nyelvészet kutatásával, melynek egyik lényeges eleme volt az iráni nyelvek (óperzsa, aveszta, közép és újperzsa, stb.) kutatása. Magyarországon Irán és az iráni / perzsa kultúra iránti érdeklődés olyan neves keletkutatókban testesült meg mint Stein Aurél, Goldziher Ignác vagy Vámbéry Ármin.

Az iranisztikai képzés Magyarországon közel száz éves múltra tekint vissza. Eleinte nem rendszerezett formában történt oktatása, hanem neves tudósok (pl. Kégl Sándor) tudományos érdeklődésük révén tartottak az iranisztikához kötődő stúdiumokat. Önálló egyetemi szakként iranisztikai tanulmányok 1958-ban indultak az akkor az ELTE Bölcsészettudományi Karán újjáalakult Általános Nyelvészeti Tanszék keretein belül. A tudományterület első professzorai Telegdi Zsigmond, illetve az Indoeurópai Nyelvészeti Tanszéken oktató Harmatta János voltak.

A 2006/2007. tanév őszi félévétől indult meg a BA szintű iranisztika szakirány, mely az ókori és keleti filológiai képzési ágon belül a keleti nyelvek és kultúrák alapszakhoz tagozódott be.

Rövid nemzetközi összehasonlítás

Európában mindazon egyetemeken folyik valamilyen szintű iranisztikai képzés, amelyeken az orientalisztika képviselteti magát. Európában jelentős és színvonalas iranisztikai stúdiumok folynak - teljes felsorolás nélkül - Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Svédország, Lengyelország, Olaszország és Hollandia több egyetemén illetve intézetében. Ezekben az oktatási és kutatási intézményekben általában együtt jár a hagyományos tudományterületek művelése a napi aktualitásokat is kiszolgáló, az illető ország muszlim vallású kisebbségeinek problémáit vizsgáló modern (politológiai, kulturális antropológiai, nyelvészeti, irodalmi, stb.) kutatásokkal. Néhány fontos ilyen egyetem:

 

Németország

Berlin - Freie Universität Berlin, Institut für Iranistik

http://www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/iranistik/

Bamberg - Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Lehrstuhl für Iranistik

http://www.uni-bamberg.de/iranistik/

Freiburg i. Br. - Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Orientalisches Seminar (Fach Iranistik)

http://www.orient.uni-freiburg.de/

 

Egyesült Királyság

Cambridge - University of Cambridge, Faculty of Oriental Studies, Centre of Middle Eastern & Islamic Studies

http://www.ames.cam.ac.uk/

 

Lengyelország

Krakkó - Jagiellonian University

http://iranistyka.orient.uw.edu.pl/

 

Olaszország

Nápoly - Instituto Universitario Orientale, Dipartimento di Studi Asiatici;
Velence

http://www.unior.it/ateneo/6781/1/dipartimento-asia-africa-e-mediterraneo.html

 

Svédország

Uppsala - Uppsala University, Department of Linguistics and Philology, Asian and African Languages

http://www.sasnet.lu.se/institutions/iranian-languages-section-asian-and-african-languages-and-cultures-department

 

A fölsorolt egyetemek, melyekkel az ELTE Iranisztikai Tanszékének élő kapcsolata van, hasonlóan az ELTE Iranisztikai Tanszékéhez, nem elsősorban egy kiemelt iranisztikai szakterületen nyújtanak mélyreható ismereteket, hanem a teljes tudományág számos területén nyújtanak bevezetést, így a nyelv-, az irodalom- és a vallástörténet kutatásába, a modern és a klasszikus perzsa nyelv különbözőségeibe.


Az Iranisztikai Tanszék kapcsolatai egyéb külföldi intézményekkel:

 

Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Iranistik, Bécs, Ausztria

http://www.oeaw.ac.at/iran/

Ernst-Herzfeld-Gesellschaft zur Erforschung der Islamischen Kunstgeschichte und Archäologie,

Bamberg, Németország

http://www.ernst-herzfeld-gesellschaft.de/

Cultural Heritage Organization of Iran (Sâzmân-e Mirâs-e Farhangi), Teherán, Iráni Iszlám Köztársaság

http://www.ichto.ir/

Iranian Academy of Arts (Farhangestân-e Honar-e Jomhuri-ye Eslâmi-ye Irân), Teherán, Iráni Iszlám Köztársaság

http://www.honar.ac.ir/

Academy of Persian Language and Literature (Farhangestân-e Zabân o Adab-e Fârsi), Teherán, Iráni Iszlám Köztársaság

http://www.persianacademy.ir/

University of Tehran, Department of Persian Language and Literature (Dâneshâh-e Tehrân, Goruh-e Zabânšo adabiyât-e Fârsi), Teherán, Iráni Iszlám Köztársaság

http://literature.ut.ac.ir/persian-lan

Islamic Culture and Communication Organization (Sâzmân-e Farhang o Ertebâtât-e Eslâmi), Teherán, Iráni Iszlám Köztársaság

http://www.icro.ir/

 

Template Design free joomla templates