Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Alapképzés


Keleti nyelvek és kultúrák - iranisztika szakirány 

Képzési szint: Alapképzés (BA) 
Finanszírozási forma: A (államilag támogatott), K (költségtérítéses, 120.000 Ft/félév) 
Munkarend: Nappali 
Képzési idő: 6 félév 
Irányszám: 3 < 5 
Érettségi követelmények: magyar v. történelem és angol v. arab v. francia v. japán v. latin v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. újgörög 
Képzési terület: Bölcsész 

Keleti Nyelvek és kultúrák, iranisztika szakirány, BA tanegységlista

Iranisztika minor tanegységlista

Iszlám művészetek minor tanegységlista

(Felvi) 
Specializálódás a képzés során 

Alapképzésben a felvétel egy szakra történik. A bölcsészettudomány képzési területen az alapképzési szak általános és szakirányos ismeretei mellett kötelezően választani kell a differenciált szakmai ismeretek moduljaiból is. A választható ismeret lehet az alapképzési szak egy másik szakiránya, vagy az alapképzési szak további szakterületi ismeretei, vagy egy másik alapképzési szak szakterületi ismeretei, melyet az alapképzési szak tudományterületén folytatandó mesterképzéshez és a tanári mesterképzéshez, illetve tanári mesterképzéshez második tanári szakképzettség szakos ismereteként lehet elfogadni. 

Az egyes alapképzési szakhoz választható nem tanári modulok illetve specializációk: arab, asszíriológia, cseh, egyiptológia, elméleti nyelvészet, észt, esztétika, finn, filmelmélet és filmtörténet, finnugor, hebraisztika, iranisztika, irodalomtudomány, japán, kommunikáció és médiatudomány, művelődéstudomány, művészettörténet, néderlandisztika, néprajz, skandinavisztika, török; specializációk: bölcsészettudományi informatika, buddhizmus, egyházzene, iszlám művészetek, iszlám tanulmányok, hindi, judaisztika, kelet-ázsiai kultúrák, kínai, koreai, mongol, magyar jelnyelv, nyelv- és beszédtudomány, ógörög, szerkesztői ismeretek, szanszkrit, tibeti, újgörög, ügyvitel, vallástudomány; szakos specializációk: anglisztika – Angol a médiában, Az angol az EU-ban,;amerikanisztika – Amerikai írásprogram,; kínai - Kínai tolmács és fordítóképzés; német – Szöveg és recepció, Interkulturalitás és intermedialitás, A magyarországi németek, Szöveg, stílus, nyelvhasználat, Kontrasztív nyelvészet és transzlatológia; történelem – A visegrádi országok története, Német specializáció történelem szakosoknak; művészettörténet, néderlandisztika, skandinavisztika, francia (filológia), olasz (filológia), portugál (filológia), spanyol (filológia), (iberoromán filológia), román (filológia), orosz. 

Tanári szakképzettség előkészítéséhez is választható második alapképzési szak modulja, szakiránya: angol, bolgár, ének-zene, filozófia, francia, horvát, latin, lengyel, magyar, német, német nemzetiségi, olasz, orosz, portugál, román, spanyol, szerb, szlovák, szlovén, történelem, ukrán. Tanárképzés keretében indulnak a horvát, lengyel, román, szerb, szlovák, szlovén, ukrán nemzetiségi szakok is. Az egyes alapképzési szakokon a Képzési és Kimeneti Követelmények alapján felajánlott modulok a Kar honlapján (www.btk.elte.hu) tekinthetők meg. 

Tanári mesterképzésre irányuló tanulmányok során alapképzésben 10 kredit értékben pályaorientációs pedagógia-pszichológia modult is fel kell venni. 

Második tanári szakképzettség előkészítéséhez az Egyetem más karairól (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Informatikai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Természettudományi Kar) is választhatók alapképzési szakok szakterületi ismeretei. 

Nyelvi előképzettség szükséges: angol, francia, japán, néderlandisztika, német, olasz, orosz, román nemzetiségi, skandinavisztika, spanyol második szakképzettség felvételéhez. A nyelvismeret foka és a szakterületi belépés időpontja a tantervben került meghatározásra. 

A kari honlapon "Szabályzatok, dokumentumok” címszó alatt találhatók a Felvételi Szabályzat és az alapképzési szakokra vonatkozó jogszabály. A honlap "BA" menüpontjában az alapképzési szakok tanegységlistái (tantervei, képzési tervei) tekinthetők meg. 

A nem magyar anyanyelvű külföldi jelentkezők, ha magyar nyelvismerettel nem rendelkeznek, a beiratkozáskor tanúsítaniuk kell, hogy elvégeztek egy alapfokú magyar nyelvtanfolyamot vagy ennek megfelelő szintű magyar nyelvoktatáson vettek részt. 

(HKR)

A SZAKIRÁNY ÉS A SPECIALIZÁCIÓ

12. §
(1) A szakirány a szakterületi ismeretekből összerendezett olyan tantervi egység (modul), melynek elvégzése – a jogszabályok által lehetővé tett esetben az oklevélben is megjeleníthető – speciális szakképzettséget eredményez.
(2) A szakirány általában az adott szak elágazó tartalmi követelményei egyikének speciális kibővítése. Az alapképzési tanári minor szakirány a tanári mesterszakon folytatni tervezett tanulmányokat megalapozó, a második tanári szakképzettség alapképzési szakjának
alapismereteit tartalmazó modul.
13. §
A specializáció egy szak szűkebb területéből ad bővített képzést, esetleg speciális szakképzettséget a szakra beiratkozott hallgatóknak.
14. §
A szakirány és a specializáció elnevezése függhet a kari sajátosságoktól.

 

Template Design free joomla templates